برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1399
کد 618

گواهی ثبت اختراع

تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا و ...

بدینوسیله ثبت اختراعات «تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا»، «خالص سازی آلبومین سرم گاو با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی»، «خالص سازی آلبومین از پلاسمای انسان»، «دراژه دانه های گیاهی رازیانه، زیره و انیسون با استفاده از دستگاه میکسر دراژه زنی»، «تولید و جداسازی آنتی بادی مونوکلونال تک زنجیره ای (scFv) علیه VEGFR2 از کتابخانه آنتی بادی فاژ» توسط جناب آقای دکتر جلال عبدالعلیزاده، مدیر محترم گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان آرزوی پیروزی و سربلندی را داریم.