برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 13 دي 1399
کد 630

رتبه اول دانشگاهی جشنواره مطهری سال 1400

دکتر داود خضرلو
 فرآیند آموزشی جناب آقای دکتر داود خضرلو با عنوان «طراحی، اجرا و آموزش محتوی های قابل استفاده مجدد (RLO) برای آموزش مباحث مشترک فیزیک پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی به روش تدریس وارونه تعدیل شده» موفق به کسب رتبه اول دانشگاهی جشنواره مطهری سال 1400 در حیطه یاددهی و یادگیری گردید.
این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان آرزوی پیروزی و سربلندی داریم.