برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 18 دي 1390
کد 97

رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید.

رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید.

نقش واهميت ارزشيابي در فرايند اصلاح و رشد نظام هاي آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. ايجاد  نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ، ابزاري را براي دانـشگـاه فـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار دهد .  نقاط قوت و ضعف را معين كند وگزينه هاي مناسب را براي اصلاح خود انتخاب نمايد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی طی نامه ای که توسط خانم دکتر مهستی علیزاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به این دانشکده ارسال گردیده است این دانشکده حائز رتبه دوم ارزشیابی آموزشی در دانشگاه شده است و میانگین امتیاز ارزشیابی آموزشی دانشکده 42/17 و تعداد فرمهای ارسال شده 5216 عدد می باشد.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 18 دي 1390