اعضای شورای آموزشی


رئیس دانشکده

معاون آموزشی

معاون اداری و مالی

رئیس آموزش

مسئول اساتید مشاور

مدیران گروههای آموزشی
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • ساعت 12:08
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 84