برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با الکل

کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل

مطالب/ کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل

                           
      کارگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل مرکز مشاوره و روانشناسی دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند.
شنبه 15 آبان 1395