برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ترم بندی دروس

دانشجویان کارشناسی ارشد

صفحات/ دانشجویان کارشناسی ارشد

                           
      دانشجویان کارشناسی ارشد
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی پیوسته رادیولوژی

صفحات/ کارشناسی پیوسته رادیولوژی

                           
      کارشناسی پیوسته رادیولوژی
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی ناپیوسته هوشبری

صفحات/ کارشناسی ناپیوسته هوشبری

                           
      کارشناسی ناپیوسته هوشبری
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

صفحات/ کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

                           
      کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

صفحات/ کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

                           
      کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

صفحات/ کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

                           
      کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
شنبه 3 آذر 1397
ویژه دانشجویان

صفحات/ ویژه دانشجویان

                           
      ویژه دانشجویان
شنبه 3 آذر 1397
کارشناسی پیوسته هوشبری

صفحات/ کارشناسی پیوسته هوشبری

                           
      کارشناسی پیوسته هوشبری
شنبه 3 آذر 1397