برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تحقیقات راهبردی پزشکی

فراخوان طراحی آرم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور

مطالب/ فراخوان طراحی آرم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور

                           
      فراخوان طراحی آرم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور آخرين مهلت دريافت آثار: ساعت 24 روز 27 بهمن
دوشنبه 25 بهمن 1395