برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استارتاپ

ارسال اطلاعات راجع به دانشجویان در حیطه فناوری، استارتاپها، کارآفرینی و تجاری سازی

مطالب/ ارسال اطلاعات راجع به دانشجویان در حیطه فناوری، استارتاپها، کارآفرینی و تجاری سازی

                           
      ارسال اطلاعات راجع به دانشجویان در حیطه فناوری، استارتاپها، کارآفرینی و تجاری سازی جهت اخصا، منتورینگ، تسهیل گری و حمایت
شنبه 5 اسفند 1396