برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ورودی 97

زمان شروع انتخاب واحد دانشجویان

مطالب/ زمان شروع انتخاب واحد دانشجویان

                           
      زمان شروع انتخاب واحد دانشجویان 17 الی 22 شهریورماه
يکشنبه 11 شهريور 1397