برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دستگاه سونوگرافی

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

صفحات/ امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

                           
      امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی
چهارشنبه 18 مهر 1397
دستگاه سونوگرافی

صفحات/ دستگاه سونوگرافی

                           
      دستگاه سونوگرافی
چهارشنبه 18 مهر 1397