برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه تاب آوری

کارگاه تاب آوری

مطالب/ کارگاه تاب آوری

                           
      کارگاه تاب آوری ویژه اساتید و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
شنبه 27 بهمن 1397
کارگاه تاب آوری (علوم آزمایشگاهی)

صفحات/ کارگاه تاب آوری (علوم آزمایشگاهی)

                           
      کارگاه تاب آوری (علوم آزمایشگاهی)
دوشنبه 7 آبان 1397
کارگاههای مرکز مشاوره دانشجویی

صفحات/ کارگاههای مرکز مشاوره دانشجویی

                           
      کارگاههای مرکز مشاوره دانشجویی
دوشنبه 7 آبان 1397
کارگاه تاب آوری (هوشبری)

صفحات/ کارگاه تاب آوری (هوشبری)

                           
      کارگاه تاب آوری (هوشبری)
دوشنبه 7 آبان 1397
کارگاه آموزشی قاطعیت (همتایاران)

صفحات/ کارگاه آموزشی قاطعیت (همتایاران)

                           
      کارگاه آموزشی قاطعیت (همتایاران)
دوشنبه 7 آبان 1397