برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طرح دروس تفکیکی

طرح دروس تفکیکی ارشد رادیولوژی

صفحات/ طرح دروس تفکیکی ارشد رادیولوژی

                           
      طرح دروس تفکیکی ارشد رادیولوژی
دوشنبه 18 آذر 1398
طرح دروس تفکیکی کلیه رشته ها

صفحات/ طرح دروس تفکیکی کلیه رشته ها

                           
      طرح دروس تفکیکی کلیه رشته ها
يکشنبه 10 آذر 1398