برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ارزشیابی

رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید.

مطالب/ رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید.

                           
      رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید. رتبه دوم ارزشیابی آموزشی سالتحصیلی 90-89 توسط دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه کسب گردید.
يکشنبه 18 دي 1390
شرح وظایف و اختیارات معاون اداری و مالی

صفحات/ شرح وظایف و اختیارات معاون اداری و مالی

                           
      شرح وظایف و اختیارات معاون اداری و مالی
سه شنبه 12 بهمن 1389