برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تجهیزات آزمایشگاهی

فیلم های گروه رادیولوژی

صفحات/ فیلم های گروه رادیولوژی

                           
      فیلم های گروه رادیولوژی
چهارشنبه 18 مهر 1397