برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته اخلاق

مصوبات اخیر کمیته اخلاق وزارت بهداشت در مورد تخصیص امتیاز به مقالات

مطالب/ مصوبات اخیر کمیته اخلاق وزارت بهداشت در مورد تخصیص امتیاز به مقالات

                           
      مصوبات اخیر کمیته اخلاق وزارت بهداشت در مورد تخصیص امتیاز به مقالات تخصیص امتیاز به مقالات

شنبه 30 شهريور 1398