برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آدرس

شماره تماس و Email

صفحات/ شماره تماس و Email

                           
      شماره تماس و Email
چهارشنبه 18 اسفند 1389
رزومه دکتر شفایی

صفحات/ رزومه دکتر شفایی

                           
      رزومه دکتر شفایی
چهارشنبه 18 اسفند 1389
رزومه دکتر قوامی

صفحات/ رزومه دکتر قوامی

                           
      رزومه دکتر قوامی
چهارشنبه 18 اسفند 1389
شماره تماس و Email

صفحات/ شماره تماس و Email

                           
      شماره تماس و Email
چهارشنبه 18 اسفند 1389
مدیر گروه

صفحات/ مدیر گروه

                           
      مدیر گروه
چهارشنبه 18 اسفند 1389
دکتر سید رضا مودب

صفحات/ دکتر سید رضا مودب

                           
      دکتر سید رضا مودب
چهارشنبه 18 اسفند 1389
دکتر عبدالناصر رفیع

صفحات/ دکتر عبدالناصر رفیع

                           
      دکتر عبدالناصر رفیع
چهارشنبه 18 اسفند 1389
تماس با  گروه

صفحات/ تماس با گروه

                           
      تماس با  گروه
چهارشنبه 18 اسفند 1389
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

صفحات/ مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

                           
      مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
چهارشنبه 18 اسفند 1389
شماره تماس و آدرس ایمیل

صفحات/ شماره تماس و آدرس ایمیل

                           
      شماره تماس و آدرس ایمیل
سه شنبه 12 بهمن 1389