برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه معارف اسلامی

انتصاب جناب آقای دکتر حسین جلائی نوبری بعنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

مطالب/ انتصاب جناب آقای دکتر حسین جلائی نوبری بعنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

                           
      انتصاب جناب آقای دکتر حسین جلائی نوبری بعنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی طی حکم ریاست محترم دانشگاه ...
سه شنبه 18 دي 1397
تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

صفحات/ تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

                           
      تاریخچه دانشکده پیراپزشکی
شنبه 21 مهر 1397
کارمندان گروه معارف اسلامی

صفحات/ کارمندان گروه معارف اسلامی

                           
      کارمندان گروه معارف اسلامی
سه شنبه 3 مهر 1397
اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

صفحات/ اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

                           
      اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی
شنبه 23 دي 1396