برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بازدید اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته هوشبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پیراپزشکی تبریز

مطالب/ بازدید اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته هوشبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پیراپزشکی تبریز

                           
      بازدید اعضای کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته هوشبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پیراپزشکی تبریز در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 97/2/19 و 97/2/20 ...
چهارشنبه 2 خرداد 1397