برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                            
     
دوشنبه 22 مرداد 1397
صفحات/ تستتت صفحه واکنش گرا                            
     
يکشنبه 21 مرداد 1397
صفحات/ اخبار IT                            
     
شنبه 5 تير 1395
مطالب/ فراخوان کنگره دانشجویی                            
      اولین کنگره دانشجویی چالش ها و فرصت ها در رشته های پیراپزشکی
يکشنبه 22 فروردين 1395
مطالب/ چاپ کتاب جناب آقای دکتر محمود نظرپور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز . . . . .                            
      کتاب جناب آقای دکتر محمود نظرپور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،در آلمان. . . .. . ..
سه شنبه 20 خرداد 1393
مطالب/ جناب آقای دکتر اسماعیل فلاح به عنوان «پژوهشگر برتردانشکده پیراپزشکی»                            
      جناب آقای دکتر اسماعیل فلاح به عنوان «پژوهشگر برتردانشکده پیراپزشکی» در دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند.
يکشنبه 18 دي 1390
صفحات/ تماس با ما                            
     
پنجشنبه 28 بهمن 1389