برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرسوزن مارپیچی

ثبت اختراع توسط آقای حسن علی زاده؛ دانشجوی کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی

مطالب/ ثبت اختراع توسط آقای حسن علی زاده؛ دانشجوی کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی

                           
      ثبت اختراع توسط آقای حسن علی زاده؛ دانشجوی کارشناسی هوشبری دانشکده پیراپزشکی سرسوزن مارپیچی (اسپیرال) ایمن به منظور کاهش آلودگی های میکروبی هنگام فرو رفتن سوزن به دست (نیدل استیک)
شنبه 14 فروردين 1395