برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آدرس الکترونیکی

دکتر مسعود پورعیسی

صفحات/ دکتر مسعود پورعیسی

                           
      دکتر مسعود پورعیسی
چهارشنبه 18 اسفند 1389
مدیر گروه

صفحات/ مدیر گروه

                           
      مدیر گروه
چهارشنبه 18 اسفند 1389
دکتر سید رضا مودب

صفحات/ دکتر سید رضا مودب

                           
      دکتر سید رضا مودب
چهارشنبه 18 اسفند 1389
دکتر عبدالناصر رفیع

صفحات/ دکتر عبدالناصر رفیع

                           
      دکتر عبدالناصر رفیع
چهارشنبه 18 اسفند 1389
 آدرس و شماره تماس رئیس دانشکده

صفحات/ آدرس و شماره تماس رئیس دانشکده

                           
       آدرس و شماره تماس رئیس دانشکده
سه شنبه 12 بهمن 1389
شماره تماس و آدرس Email

صفحات/ شماره تماس و آدرس Email

                           
      شماره تماس و آدرس Email
سه شنبه 12 بهمن 1389
معاونت اداری و مالی دانشکده

صفحات/ معاونت اداری و مالی دانشکده

                           
      معاونت اداری و مالی دانشکده
سه شنبه 12 بهمن 1389
شماره تماس و آدرس ایمیل

صفحات/ شماره تماس و آدرس ایمیل

                           
      شماره تماس و آدرس ایمیل
سه شنبه 12 بهمن 1389
رئیس آموزش

صفحات/ رئیس آموزش

                           
      رئیس آموزش
سه شنبه 12 بهمن 1389
شماره تماس و آدرس ایمیل

صفحات/ شماره تماس و آدرس ایمیل

                           
      شماره تماس و آدرس ایمیل
سه شنبه 12 بهمن 1389