برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با EDO

شرح وظایف EDO

صفحات/ شرح وظایف EDO

                           
      شرح وظایف EDO
چهارشنبه 16 بهمن 1398
آموزش الکترونیک EDO

صفحات/ آموزش الکترونیک EDO

                           
      آموزش الکترونیک EDO
چهارشنبه 16 بهمن 1398
جشنواره شهید مطهری EDO

صفحات/ جشنواره شهید مطهری EDO

                           
      جشنواره شهید مطهری EDO
چهارشنبه 16 بهمن 1398
دانش پژوهی EDO

صفحات/ دانش پژوهی EDO

                           
      دانش پژوهی EDO
چهارشنبه 16 بهمن 1398
استعدادهای درخشان EDO

صفحات/ استعدادهای درخشان EDO

                           
      استعدادهای درخشان EDO
چهارشنبه 16 بهمن 1398
EDO

صفحات/ EDO

                           
      EDO
دوشنبه 18 آذر 1398
فعالیت دانشجویان استعداد درخشان

صفحات/ فعالیت دانشجویان استعداد درخشان

                           
      فعالیت دانشجویان استعداد درخشان
سه شنبه 14 اسفند 1397
EDO

صفحات/ EDO

                           
      EDO
سه شنبه 14 اسفند 1397
آئین نامه های EDO

صفحات/ آئین نامه های EDO

                           
      آئین نامه های EDO
سه شنبه 14 اسفند 1397
دانش پژوهی

صفحات/ دانش پژوهی

                           
      دانش پژوهی
سه شنبه 14 اسفند 1397