برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مسئول IT وانفورماتیک

پرسش از IT

صفحات/ پرسش از IT

                           
      پرسش از IT
چهارشنبه 12 تير 1398
پرسش و پاسخ IT

صفحات/ پرسش و پاسخ IT

                           
      پرسش و پاسخ IT
چهارشنبه 12 تير 1398