برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویان پزشکی

تعیین شهر محل خدمت دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

مطالب/ تعیین شهر محل خدمت دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

                           
      تعیین شهر محل خدمت دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دانشگاه محل تعهد خود مراجعه نمایند ...
يکشنبه 3 تير 1397