برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ناصر قربانیان - شماره 2

EDO

صفحات/ EDO

                           
      EDO
سه شنبه 14 اسفند 1397
دانش پژوهی

صفحات/ دانش پژوهی

                           
      دانش پژوهی
سه شنبه 14 اسفند 1397
فرآیندهای آموزشی

صفحات/ فرآیندهای آموزشی

                           
      فرآیندهای آموزشی
سه شنبه 1 آبان 1397
فرآیندهای ثبت نام

صفحات/ فرآیندهای ثبت نام

                           
      فرآیندهای ثبت نام
سه شنبه 1 آبان 1397
برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

صفحات/ برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

                           
      برنامه استراتژیک معاونت آموزشی
يکشنبه 22 مهر 1397