برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

اساتید دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
ریحانه ابری
هوشبری
استادیار
بیهوشی
محمد اصغرزاده
علوم آزمایشگاهی
استاد تمام
33371971
علوم آزمایشگاهی - فرآورده های بیولوژیک ( بیو تکنولوژی پزشکی )
علوم پایه
مربی
33361900
علوم پایه
هوشبری
مربی
33348573
هوشبری
معارف اسلامی
استادیار
33341674
معارف اسلامی
بهرام جمالی
علوم پایه
استادیار
33362081
فیزیولوژی ورزشی
ناصر خدایاری
علوم پایه
استادیار
33361900
علوم پایه
داود خضرلو
رادیولوژی
استادیار
33368733
فیزیک پزشکی
آصف خليلي
علوم پایه
استادیار
33361900
آموزش زبان انگليسي
یوسف خیری
معارف اسلامی
دانشیار
33341674
معارف اسلامی
اکبر ساجدی
معارف اسلامی
دانشیار
33341674
فقه و اصول
سیمین ستارپور
علوم پایه
استادیار
33361900
آموزش زبان انگليسي
رادیولوژی
استادیار
33356911
علوم تشریحی
علوم پایه
استادیار
33361900
حقوق
میکائیل صفایی
معارف اسلامی
دانشیار
33341674
معارف اسلامی
معارف اسلامی
مربی
33341674
معارف اسلامی
علوم آزمایشگاهی
دانشیار
33371971
بیوشیمی بالینی
Research gate ID: https://www.researchgate.net/profile/Jalal_Abdolalizadeh
Scopus ID: 26028762100
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8283-5057
مهدی عدالتی
علوم آزمایشگاهی
استادیار
33345352
هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
محسن عرفاني راد
معارف اسلامی
مربی
33341674
معارف اسلامی
فریبا عزب دفتری
علوم پایه
مربی
33361900
علوم پایه
رادیولوژی
استادیار
33368733
رادیولوژی
ناصر قربانیان
هوشبری
مربی
33344274
هوشبری
رادیولوژی
استاد
33356911
فیزیک پزشکی
خسرو کلاهدوزان
هوشبری
مربی
33348573
هوشبری
سیدرضا مؤدب
علوم آزمایشگاهی
استاد
33342563
علوم آزمایشگاهی
هوشبری
دانشیار
33348573
هوشبری
علوم پایه
دانشیار
33361900
آمار
جواد نعمتی
معارف اسلامی
دانشیار
33347258
معارف اسلامی